Sürdürülebilir kaliteli tarımın gelişme için yenilikçi ürünler kadar sağlıklı, eğitimli ve temiz bir çevrede yaşayan kuşakların da vazgeçilmez olduğu ilkesiyle hareket eden Naturainnova faaliyetlerini daha fazla verim alma yönünde ilerlemektedir.