Yeni nesil, Yoğunlaştırılmış Natura Innova® Sıvı Solucan Gübresi, 1. kalite Natura Innova® Solucan Humusunun, hidrokavitasyon teknolojisi yardımı ile moleküler düzeyde parçalanarak sıvılaştırılması ile elde edilir.

Neden Natura Innova® Organik Sıvı Solucan Gübresi ?

√ İçeriğinde suda çözünmeyen katı madde ihtiva etmez, böylece damla sulama ve pulverizasyon sistemlerinde tıkanmalara yol açmaz.

√ Yüksek oranda humik asit, bitki besin maddeleri, faydalı bakteriler ve doğal bitki büyüme hormonları içerir.

√ Bitki besin maddeleri ve humik asitler nano boyutlara düşürüldüğü için bitkiler tarafından emilimi çok daha kolay ve yoğun olur.

√ Üretim tamamen doğal yöntemlerle yapılır ve % 100 ekolojiktir.

√ Proses esnasında solucan humusunun içerdiği aerobik ve anaerobik bakteriler uyku durumuna (dormancy) geçerler ve faaliyetleri durur.  Böylece bakteriyel bozulma engellenir ve ürün raf ömrü uzar.

√ Kavitasyon teknolojisi ile moleküler düzeyde parçalanan Natura Innova® solucan gübresi içeriğindeki; vitaminler, enzimler, doğal büyüme hormonları, aminoasitler, mikro elementler, mikro humat molekülleri ile şelatlanarak “mikrohumik molekül bileşimi” oluştururlar. Bitki tarafından kolaylıkla emilebilen mikrohumik molekül bileşimi bitkinin dengeli biçimde beslenmesine yardımcı olur.

√ Natura Innova® Sıvı Solucan Gübresini, tüm tarla ve sera ürünlerinde, meyva bahçesi ve bağlarda, süs bitkileri ve sebze yetiştiriciliğinde, çim alanlarda, park ve bahçelerde güvenle kullanabileceğiniz %100 ekolojik bir üründür.

Sıvı Solucan Gübresi Üretimi Ve Hidrodinamik Kavitasyon Reaktörü ( Hidrokavitasyon Teknolojisi) :

Natura InnovaSıvı Solucan Gübresi, Vermiextract diğer adıyla (Sıvı Solucan Gübresi) premium kalitede Vermikompostun ( Natura InnovaKatı Solucan Gübresi 'nin ) hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmadan bütünüyle doğal yöntemler ile sıvılaştırılması ile elde edilen %100 organik bir üründür.

Vermikompostun ( Natura InnovaKatı Solucan Gübresi 'nin ) sıvılaştırma işlemi kısaca, Natura InnovaKatı Solucan Gübresi içeriğindeki; enzimler, fito hormonlar, sölem sıvısı, humik-fulvik asitler, makro ve mikro elementler, ve yararlı parazitler gibi bitkiler için yararlı tüm unsurların hiçbir zarar görmeden doğal yöntemler ile yüksek konsantrasyonlu ekstraksiyonu olarak özetlenebilir.​

Sıvı Solucan Gübresi Üretiminde günümüzde mevcut en gelişmiş teknoloji, hidrokavitasyon reaktörü kullanılarak vermikompostun Katı Solucan Gübresi 'nin ) nano boyutlarda parçalanması ile sıvılaştırılmasıdır. Sıvılaştırma sonrası oluşan Sıvı Gübre içindeki suda erimeyen partiküllerin bütünüyle ayrıştırılması, gübre kalitesi açısından son derece önemlidir.​

Sıvı Solucan Gübresi Üretiminde Hidrokavitasyon Reaktörünün Kullanılmasının Sağlamış Olduğu Avantajlar:

 • Vermikompost ( yeni nesil hidrokavitasyon teknolojisiyle fiziksel olarak nano boyutlarda parçalanır ve bu şekilde su ile temas eden yüzey alan büyür ve sıvılaştırma çok daha nitelikli ve yüksek konsantrasyonlu olur.
 • Parçalama işlemi bütünüyle doğal olarak, hidrokavitasyon yöntemiyle yapılır. Böylece vermikompost içeriğindeki bitki için yararlı unsurların hiçbir zarar görmeden ekstraksiyonu gerçekleştirilir.
 • Hidrokavitasyon işlemi esnasında reaktör içinde oluşan fiziksel koşullardan dolayı, katı gübre içeriğindeki yararlı parazitler uyku durumuna (dormancy) geçerler ve faaliyetlerini durdururlar. Böylece ürünün raf ömrü uzar ve zaman içinde ambalajda şişme ya da kötü kokular oluşmaz. Daha sonra kullanım esnasında ürün suyla karıştırıldığında ve bitkiye uygulandığında parazitler aktif hale geçerler.
 • Hidrokavitasyon teknolojisiyle moleküler seviyede parçalanan solucan gübresi içeriğindeki; vitaminler, enzimler, doğal büyüme hormonları, aminoasitler, mikro elementler, mikro humat molekülleri ile şelatlanarak “mikrohumik molekül bileşimi” oluştururlar. Üretimde ayrıca Şelatlayıcı bir madde kullanılmasına lüzum kalmaz.
 • Şelatlayıcı Madde Nedir ? Bitki besin maddelerinin kolaylıkla alınmasını sağlar. ŞelatÇinko, Bakır, Mangan, Demir, Magnezyum ve Kalsiyum gibi pozitif yüklü katyonların, negatif yüklü olan en az iki elektrodönor atom içeren ligantla yapacakları (en az iki halkadan oluşan) organik komplekslere denir. Piyasada farklı isimlerde pek çok şelat maddesi vardır. Her şelat maddesinin toprak şartlarında stabil olduğu bir pH aralığı vardır.
 • Bitki tarafından kolaylıkla emilebilen bitkinin dengeli biçimde beslenmesine yardımcı olur.
 • Uygulanması kolaydır ve maliyeti düşüktür. Yağmurlama sulama sistemleri, damla sulama sistemleri ve ilaçlama makineleri ile uygulanabilir. Sistemlerde tıkanmalara sebep olmaz.
 • Kavitasyon, mekanik olarak hücre duvarını kesme kuvvetleriyle tahrip eder, kütlenin hücreden çözücüye transferini kolaylaştırır. Parçacık boyutunun kavitasyon yoluyla azaltılması, katı ve sıvı fazların temas yüzey alanını arttırır. 

Vermiekstrakt ( Natura Innova Sıvı Solucan Gübresi Özellikleri : 

 • Kavitasyon reaktörü, bitkisel ve hayvansal kaynaklı doğal hammaddelerin ekstraksiyonu için mevcut en güvenli, en efektif ve en ekonomik teknolojidir.
 • Sıvı gübre içinde, suda çözünmeyen katı madde oranı %1 i geçmemeli,
 • Rengi siyaha yakın koyu kahverengidir,
 • Keskin, rahatsızlık verici olduğu kokusu olmamalıdır,
 • Akışkan ve kıvamı sudan biraz daha koyu olmalıdır,
 • Faydalı parazitler açısından zengin olmalıdır,
 • Solucan gübresi içeriğindeki bitki için yararlı tüm unsurları içermelidir.

Piyasada satılan pek çok Sıvı Solucan Gübresi esasında aerodinamik sıvılaştırma yöntemiyle üretilen solucan çayı dır. Bu ürün kesinlikle “vermiekstrakt” yani "Sıvı Solucan Gübresi" ile karıştırılmamalıdır.​

Solucan Çayı Nedir? ve Natura Innova Sıvı Solucan Gübresinden Farkı Nedir?

Havalandırma ve karıştırma düzenekli bir tank içerisinde belli bir oranda Solucan Gübresi ve suyun min. 48 saat karıştırılarak ve havalandırılmasıyla elde edilen bir üründür.​

 • Bu yöntemle yapılan sıvılaştırma yeterli seviyede olmaz,
 • Enerji tüketimi fazladır,
 • Ürün aşırı tortuludur,
 • Sulama ve ilaçlama sistemlerinde tıkanmaya yol açabilirler,
 • Üretildikten sonra 48 saat içerisinde kullanılmalıdır.
 • Dayanma ömrü kısadır ve gün geçtikçe özelliklerini kaybeder.