√ İçeriğinde suda çözünmeyen katı madde ihtiva etmez, böylece damla sulama ve pulverizasyon sistemlerinde tıkanmalara yol açmaz.

√ Yüksek oranda humik asit, bitki besin maddeleri, faydalı bakteriler ve doğal bitki büyüme hormonları içerir.

√ Bitki besin maddeleri ve humik asitler nano boyutlara düşürüldüğü için bitkiler tarafından emilimi çok daha kolay ve yoğun olur.

√ Üretim tamamen doğal yöntemlerle yapılır ve % 100 ekolojiktir.

√ Proses esnasında solucan humusunun içerdiği aerobik ve anaerobik bakteriler uyku durumuna (dormancy) geçerler ve faaliyetleri durur.  Böylece bakteriyel bozulma engellenir ve ürün raf ömrü uzar.

√ Kavitasyon teknolojisi ile moleküler düzeyde parçalanan Wizworms ® solucan gübresi içeriğindeki; vitaminler, enzimler, doğal büyüme hormonları, aminoasitler, mikro elementler, mikro humat molekülleri ile şelatlanarak “mikrohumik molekül bileşimi” oluştururlar. Bitki tarafından kolaylıkla emilebilen mikrohumik molekül bileşimi bitkinin dengeli biçimde beslenmesine yardımcı olur.