• Hidrokavitasyon teknolojisiyle moleküler seviyede parçalanan solucan gübresi içeriğindeki; vitaminler, enzimler, doğal büyüme hormonları, aminoasitler, mikro elementler, mikro humat molekülleri ile şelatlanarak “mikrohumik molekül bileşimi” oluştururlar. Üretimde ayrıca Şelatlayıcı bir madde kullanılmasına lüzum kalmaz.
  • Şelatlayıcı Madde Nedir ? Bitki besin maddelerinin kolaylıkla alınmasını sağlar. ŞelatÇinko, Bakır, Mangan, Demir, Magnezyum ve Kalsiyum gibi pozitif yüklü katyonların, negatif yüklü olan en az iki elektrodönor atom içeren ligantla yapacakları (en az iki halkadan oluşan) organik komplekslere denir. Piyasada farklı isimlerde pek çok şelat maddesi vardır. Her şelat maddesinin toprak şartlarında stabil olduğu bir pH aralığı vardır.