Sıvı Solucan Gübresi Üretiminde günümüzde mevcut en gelişmiş teknoloji, hidrokavitasyon reaktörü kullanılarak vermikompostun Katı Solucan Gübresi 'nin ) nano boyutlarda parçalanması ile sıvılaştırılmasıdır. Sıvılaştırma sonrası oluşan Sıvı Gübre içindeki suda erimeyen partiküllerin bütünüyle ayrıştırılması, gübre kalitesi açısından son derece önemlidir.​